Jäkälä - Jäteopas 2023

27 Perusmaksu Jätehuollon perusmaksu on kiinteä, asuntokohtainen vuosimaksu. Se peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytettävistä kiinteistöistä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella. Perusmaksu ei poista velvollisuutta kuulua kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen eikä vaikuta siitä perittävään maksuun. Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle/ isännöitsijälle. Perusmaksu peritään kiinteistön omistajalta/haltijalta 1.7. tilanteen mukaan. Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa: Vakinaisen asunnon perusmaksu 24,80 €/vuosi. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu 12,40 €/vuosi. Perusmaksun kohtuullistaminen: Vakituisen asunnon perusmaksu voi- daan hakemuksesta puolittaa tai jättää perimättä, mikäli asunto on käyttämät- tömänä yhtäjaksoisesti vähintään 6-12 kuukautta kalenterivuodesta. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu voidaan hake- muksesta jättää perimättä, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Kiinteistön käyttö on erittäin vähäistä 2. Sama omistaja/jätteen haltija maksaa täyden perusmaksun Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta muusta vakituisesta taikka vapaa-ajan asunnosta 3. Asunnossa ei ole sähköliittymää ja 4. Asunnossa ei ole juoksevaa vettä Jätemaksun puolittamista ja perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti Perämeren Jätelautakunnalta etukäteen kunkin lasku- tuskauden osalta erikseen viimeistään 30.4. Hakemuslomake löytyy osoitteesta: www.jakala.fi/palvelut/jatehuoltomaaraykset/ Kohtuullistamislomake voidaan tarvittaessa postittaa. Perusmaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä jätehuollon kustannuksia: • Vaarallisten ja lääkejätteiden vastaan- otto, kuljetus ja käsittely • Osa hyötyjätehuollosta • Ekoasemien ylläpito • Jätehuollon viranomaistehtävät • Jätehuollon tiedotus ja neuvonta • Vaarallisten jätteiden ja sähkölaittei- den keräyskierrokset haja-asutusalu- eilla Laskutettavan kiinteistön tiedot perus- tuvat jätelain edellyttämän asiakasrekis- terin tietoihin. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=