Jäkälä - Jäteopas 2023

3 Jätelain muutoksen tärkeät päivämäärät HOX! HOX! Huolehdi 1.10.2023 men- nessä, että kiinteistöllä on vaaditut jäteastiat! Kiinteistö hankkii itse astiat. Huomioi, että kiinteistöt voivat käyttää myös yhteisastioita, lisää sivulla 31. Kiinteistöt, joita velvoit- teet eivät koske, voivat halutessaan liittyä bio-ja pakkausjätteen vapaaeh- toiseen keräykseen, lisää sivulla 31. Hanki 1.5.2024 mennessä biojäteastia tai kom- postori. Jos kompostoit, muista tehdä kompos- tointi-ilmoitus heti kun aloitat kompostoinnin! Myös kompostori voi olla kimppakompostori. 1.1.2023 alkaen Poistotekstiilien lajittelu alkaa ekoasemilla. Tekstiilit lajitellaan jatkossa käyttökelpoisiin tekstiileihin, poistotekstiileihin tai sekajätteisiin, lue lajitteluohjeet sivulta 17. 31.12.2023 mennessä Biojätteiden kompostoinnista on annettava ilmoitus Peräme- ren Jätelautakunnalle. Ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa: asiointi.jakala.fi 1.5.2024 alkaen Biojätteiden keräys laajenee pientaloihin Kemin, Kemin- maan ja Tornion taajama-alueilla. Omakotitaloissa, paritaloissa ja alle viiden huoneiston taloyhtiöissä on oltava joko biojätteen keräysastia tai kompostori. Perämeren Jätehuolto vastaa 1.5.2024 lähtien biojätteiden keräämisestä kaikilta asuinkiinteistöiltä. PMJH: • tyhjentää biojäteastiat kiinteistöiltä (pienmetalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaus) • hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat YLE I STÄ JÄTEHUOL LOSTA 1.10.2023 alkaen Taloyhtiöiden jätteiden lajittelu laajenee, kiinteistöille myös muovipakkausastia. Vähintään viiden huoneiston taajama-alueen kiinteistöillä on oltava entisen kuuden astian sijaan seitsemän jäteastiaa: • sekajäte • biojäte • pienmetalli • paperi • kartonki-, lasi- ja muovipakkaus. Vastuu pakkausjätteiden keräämisestä kaikilta asuinkiinteis- töiltä siirtyy Perämeren Jätehuollolle. PMHJ: • tyhjentää pakkausjäteastiat kiinteistöiltä (pienmetalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaus) • hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=