Kemin poltettavan jätteen tyhjennykset

Kemin jätetyhjennysten ajoreitit muuttuvat 6.4.2021 ja tämä voi aiheuttaa muutoksia kiinteistöjen jäteastian tyhjennyspäivään. Muutoksen takia huhti-toukokuussa jäteastia on pidettävä koko ajan esillä ja on oltava helposti löydettävissä kiinteistöltä.

Tarkista milloin seuraava poltettavan jätteiden tyhjennys tehdään kiinteistöllesi (Kemin asiakkaat) 6.4. lähtien

Osoite:

Seuraava tyhjennysviikko:
Tyhjennyspäivä:

Muuta Kemin jätetyhjennyksien muutokseen liittyvää