Jäkälä - Jäteopas 2023

29 Huom! Jätteen haltijan on ilmoitettava bio- jätteen kompostoinnista Perämeren Jätelautakunnalle. Ennen vuotta 2023 tehdyt kompostointi-ilmoitukset on uusittava osoitteessa: asiointi.jakala.fi Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä kaikille syntyville biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen, missä tapauksessa kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö. Kompostorin tilavuuden tulee olla tällöinkin riittävä kaikille biojätteille. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös Bokashi – menetelmällä. Fermentointunut jäte on jälkikompostoitava joko kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa suljetussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu. Kompostointi-ilmoitus on jatkossa uusittava aina viiden vuoden välein. Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asian- mukaisessa kehikossa. Kompostointi kiinteistöllä YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=