Jäkälä - Jäteopas 2023

30 Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti: ** Mikäli sekajätteen tyhjennysväliä pidennetään talviaikana kompostoinnin vuoksi, tulee kom- postorin olla talviaikaiseen kompostointiin sopiva tai kompostorin tilavuus tulee olla riittävä, jotta siihen mahtuu koko pakkaskauden biojätteet . Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa, on kulje- tettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten jäteastioiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen. Mikäli näitä tyhjennysvälejä halutaan vielä pidentää, poikkeuslupa tulee anoa Perämeren Jätelautakunnalta kirjallisesti. Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 23–35) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 36–22) Sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi 12 viikkoa ** 12 viikkoa ** Biojäte, jos kiinteistöllä on 1 huoneisto 4 viikkoa 4 viikkoa Biojäte, jos kiinteistöllä on yli 1 huoneistoa 2 viikkoa 4 viikkoa Pakkausjätteet Tyhjennysrytmi Pienmetallijäte ja lasipakkausjäte Tyhjennysväli voi olla 4, 8, 12 tai 16 viikkoa (Kemin, Keminmaan ja Tornion keskustaajama-alueilla tyhjennysväli voi olla myös 2 viikkoa Kartonki- ja muovipakkausjäte Tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, 6 tai 8 viikkoa YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=