Jäkälä - Jäteopas 2023

31 Pakkaus- ja biojätteiden keräyksessä tapahtuu muutoksia vuosina 2023- 24. Perämeren jätehuolto hoitaa kiinteistöjen pakkausjäteastioiden tyhjennykset asiakaspalvelun ja laskutuksen 1.10.2023 alkaen ja biojäteastioiden tyhjennykset, asiakaspalvelun ja laskutuksen 1.5.2024 alkaen. Pakkausjätteiden ja biojätteiden keräys Ne kiinteistöt (alle viiden huoneiston), jota pakkaus- ja biojätteen keräysvelvoitteet eivät koske ja jotka sijaitsevat keräysalueella voivat halu- tessaan liittyä pakkaus- ja biojätteen keräykseen. Vapaa-ehtoisen keräyksen aluekartat löytyvät jätehuol- tomääräysten liitteestä 4 (pakkausjäte alue C ja biojäte alue D). YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA Yhteisastioiden käyttö Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekajätteen sekä erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Yhteisastian käytöstä ja käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot astian sijainnista, koosta ja tyhjennysvälistä sekä tiedot yhteistastiaa käyttävistä kiinteistöistä. HOX!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=