Biojätteen keräys

Vastuu biojätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöillä siirtyy Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.5.2024.  Jatkossa näiden alueiden asuinkiinteistöt eivät itse valitse biojätteiden tyhjentäjää, vaan ne siirtyvät Perämeren Jätehuollon hoidettavaksi.

(Kemissä PMJH tyhjentää jo tällä hetkellä asuinkiinteistöjen biojätteet)

Omakotalot, paritalot ja alle viiden huoneiston asuinkiinteistöt

Biojäte tulee lajitella erikseen sekajätteeestä kaikilla vakituiseen asumiseen käytetyillä kiinteistöillä Kemin, Tornion ja Keminmaan jätelain mukaisilla taajama-alueilla.

Biojätevelvoitteen keräysalueen kartta löytyy alla olevasta linkistä.

 Biojätteen keräysalue

Biojätevelvoitteen voi hoitaa joko kompostoimalla biojätteet tai osallistumalla biojätekeräykseen. Myös kimppa-astiat ja -kompostit ovat sallittuja.

Biojätteen käsittelyn vaihtoehdot

Vaihtoehto 1: biojäteastia omalla pihalla

Toimi näin: Hanki biojätteelle koneellisesti tyhjennettävä jäteastia (120-240-litraa). Ilmoita asiakaspalveluun jäteastian koko ja haluamasi tyhjennysväli (max 4 viikkoa).  Asiakaspalvelu palvelee numerossa 040 710 7373 tai asiakaspalvelu@pmjh.fi

Voit hoitaa jätetyhjennyksiin liittyviä asioita myös sähköisessä asiointipalvelussamme alla olevan linkin kautta.

Sähköinen asiointi

Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskun numeron. Löydät ne viimeisimmästä laskustamme. Jos et ole saanut meiltä vielä yhtään laskua, ota yhteys asiakaspalveluun.

Ostaessasi bioastiaa, tarkista ensin biojäteastiavaatimukset alta. 

Jos tarvitse opastusta sähköisen asiointipalvelun käyttöön, klikkaa: sähköinen asiointi-ohje

 

Vaihtoehto 2: Kompostori omalla pihalla

Toimi näin: Hanki ensin kompostori ja ilmoita sitten kompostoinnista jätelautakunnalle. Ilmoitus tehdään sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi
Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskun numeron. Löydät ne viimeisimmästä laskustamme. Jos et ole saanut meiltä vielä laskua, ota yhteys jätelautakuntaan, p. 040 632 7686 tai jatelautakunta@tornio.fi

Ostaessasi kompostoria, tarkasta ensin kompostorivaatimukset alta.

 

Vaihtoehto 3: Yhteinen biojäteastia, kimppa-astia, naapureiden kanssa

Toimi näin: Ilmoita kimppa-astiasta asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai p. 040 710 7373. Ilmoita kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen tiedot, kimppa-astian koko, tyhjennysväli, kimppa-astian sijainti, kimpan vastuuhenkilö sekä tieto millä tavalla lasku jaetaan osakkaiden kesken.
Ostaessasi bioastiaa, tarkista ensin biojäteastiavaatimukset alta.

Kimppa-astia tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä biojätteen keräysastiaa. Lähekkäin sijaitsevat (alle 2 km) kiinteistöt, esim. naapurit, samassa tai vierekkäisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen biojäteastian käytöstä.  Biojäteastian tyhjennyslaskut voidaan lähettää yhteyshenkilölle tai lasku voidaan jakaa tasan kimppaosakkaiden kesken tai osakkaat voivat sopia keskenään prosenttiosuuksista, jotka yhteyshenkilö ilmoittaa.

 

Vaihtoehto 4: Kompostointi kimppakompostorilla naapureiden kanssa

Toimi näin:  Hanki ensin kompostori ja ilmoita sitten kimppakompostorista jätelautakuntaan kimppakompostointilomakkeella
Kimppakompostointi-ilmoitus
tai   jatelautakunta@tornio.fi tai 040 632 7686. Ilmoita kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen tiedot, kompostorin valmistaja, malli, tilavuus, käyttökuukausien määrä, kapasiteetin riittävyys pakkaskauden yli, kimppa-kompostorin sijainti ja kimpan vastuuhenkilö. Kimppakompostori tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä biojätteen kompostoria.
Tarkasta kompostorivaatimukset alta. 

 

Vaihtoehto 5: Kompostori-bioastiayhdistelmä (komposti kesällä, astiakeräys talvella)

Toimi näin: Ilmoita hankkimasi biojäteastian koko ja haluttu tyhjennysväli sekä kuukaudet, jolloin biojäteastia on tyhjennettävä. Ilmoita myös hankkimasi kompostorin tiedot ja kuukaudet, jolloin kompostoit. Molemmat ilmoitukset tehdään sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi
Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskunnumeron. Löydät ne viimeisimmästä laskutamme. Jos et ole saanut meiltä vielä laskua, ota yhteys  asiakaspalveluumme p. 040 710 7373 tai asiakaspalvelu@pmjh.fi. Muista tehdä myös kompostointi-ilmoitus  jätelautakuntaan, p. 040 632 7686 tai jatelautakunta@tornio.fi

Tarkasta biojäteastia ja kompostorivaatimukset alta.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöt

Biojäte tulee lajitella erikseen sekajätteeestä kaikilla vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan jätelain mukaisilla taajama-alueilla.

Biojätevelvoitteen keräysalueen kartta löytyy alla olevasta linkistä.

Biojätteen keräysalue

Jäteastia/kompostorivaatimukset

Biojäteastia/kimppajäteastia

 • Asiakkaat hankkivat itse bioastian (voi olla myös syväkeräyssäiliö)
 • Pinta-astiana käytetty biojäteastia saa olla tilavuudeltaan korkeintaan 120-240 litraa
 • Biojäteastian on oltava kannellinen, tartuntakahvoin ja pyörin varustettu jäteastia, joka soveltuu koneelliseen tyhjennykseen. Jäteastioiden tulee täyttä standadien SFS-EN 840-1 ja SFS-EN 840-2 vaatimukset. Astian minimitat ovat: leveys 445mm, syvyys 505 mm ja korkeus 937 mm. Tätä pienemmät astiat voivat pudota tyhjennyksen yhteydessä jäteautoon.
 • Jäteauton tulee päästä viiden metrin päähän jäteastiasta.
 • Merkitse astia tunnistettavasti biojätetarralla (saa esim. ekoasemilta).

Kompostori/kimppakompostori

 • Asiakas hankkii kompostorin itse.
 • Elintarvikejätettä voi kompostoida suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty eikä siitä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille.
 • Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös Bokashi-menetelmällä, jolloin jälkikäsittelyyn on oltava haittaeläimiltä suojattu astia.
 • Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on aina annettava ilmoitus Perämeren jätelautakunnalle ja se on uusittava aina viiden vuoden välein.
 • Ilmoituksesta on käytävä ilmi kompostorin malli, koko, rakenne ja tiiveys sekä kompostorin käyttökuukausien määrä ja kapasiteetin riittävyys pakkaskauden yli.

Tyhjennyshinnat

Biojätteiden laskutus ja  tyhjennyshinnat 1.1.2024 alkaen:

Pinta-astiat:
Jäteastia 120 l   5,28€/tyhjennyskerta
Jäteastia 140 l   5,50€/tyhjennyskerta
Jäteastia 240 l   7,38€/tyhjennyskerta

Nostoperusteiset astiat:
Nostoperusteinen astia 300 l    32,34€/tyhjenyskerta
Nostoperusteinen astia 800 l    40,77€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 1000 l   47,86€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 1300 l   52,92€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 2000 l   64,73€/tyhjennyskerta

Biojätteiden tyhjennykset laskutetaan 3 kk:n välein (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu). Laskun lähettää Perämeren Jätehuolto Oy.

Biojätetyhjennyksistä laskutetaan kaikkia keräysvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä, myös siinä tapauksessa, että kiinteistöltä ei löydy velvoitteen mukaista biojäteastiaa. (Kompostoivat ja kompostointi-ilmoituksen tehneitä kiinteistöjä ei laskuteta). Astiattomilta kiinteistöiltä laskutetaan jätetaksan mukainen biojätteen kuljetuksen osuus.  

 

Yhteydenotot laskuihin liittyvissä asioissa

Laskuun sisältöön liittyvät ongelmat, (esim. osoitteen muutokset, asiakastietomuutokset, virheet tehdyissä tyhjennyksissä jne.): asiakaspalvelu@pmjh.fi tai p. 040 710 7373
arkisin 9.00 – 15.30

Laskun maksamiseen liittyvissä asioissa (esim. eräpäivän muutos tai maksusuunnitelman teko) : Ropo Capital 09 4246 1347 tai asiakaspalvelu@ropocapital.fi
ma – pe 8.00 – 20.00 ja la klo 10.00 – 15.00

 

Perämeren jätelautakunnan jätetaksa 1.2.2024 alkaen:

Jätetaksa

 

Vapaaehtoinen biojätekeräys

Vapaaehtoiseen biojätteiden keräykseen voivat osallistua asuinkiinteistöt eli omakotitalot, paritalot ja alle viiden huoneiston taloyhtiöt, jotka sijaitsevat biojätteiden vapaaehtoisella keräysalueella.

Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää 1.5.2024 alkaen myös vapaaehtoisesti biojätekeräykseen liittyvien asuinkiinteistöjen biojätteet.

 

Haluatko liittyä vapaaehtoiseen biojätekeräykseen?

Tarkista ensin kuuluuko asuinkiinteistösi biojätteiden vapaaehtoiseen keräysalueeseen. Biojätteiden vapaaehtoisen keräysalueen kartat löytyvät:

Vapaaehtoinen biojätteen keräysalue

Jos kiinteistö kuuluu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Hanki kiinteistöllesi jäteastia biojätteelle
 • Liitä asuinkiinteistösi keräykseen sähköpostilla: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai puhelimella: 040 710 7373

 

Jos kiinteistö ei kuulu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Kysy alueen jätteenkuljetusyrityksiltä onko heillä tarjota biojätteiden keräyspalvelua
 • Jos palvelua ei ole tarjolla, kompostoi biojätteet tai laita ne sekajäteastiaan

 

Biojäteastioiden tyhjennysvälit

Biojäte, jos kiinteistöllä on 1 huoneisto

Pisin tyhjennysväli 4 viikkoa

Biojäte, jos kiinteistöllä on yli 1 huoneistoa

Pisin tyhjennysväli kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Usein kysytyt kysymykset

Mihin biojätteen saa pakata?

Biojätteen saa pakata kaikenlaisiin muovipusseihin. Roskapussit, biopussit, paperipussit, kaupan muovipussit, hedelmäpussit, leipäpussit jne. sopivat biojätteen pakkaamiseen.

Pitääkö biojäteastiaasa käyttää jätesäkkiä?

Ulkona olevassa biojäteastiassa saa käyttää jätesäkkiä, jos haluaa, mutta ei ole pakollista. Jätesäkki saa olla tavallinen kaupassa myytävä jätesäkki. Säkkipalvelun voi halutessaan myös tilata tyhjennyksen yhteydessä tehtäväksi ja maksaa 0,81€/ kpl.

Mitä biojätteestä tehdään?

Biojäte viedään ensin Jätekeskus Jäkälään, jossa se pakataan täysperävaunurekkoihin, joilla se kuljetetaan Ouluun biokaasulaitokselle. Biokaasulaitoksella biojätteen esikäsittelyn aikana muovit saadaan pois biojätteen seasta ja sen jälkeen biojäte mädätetään. Mädätysprosessista saadaan biokaasua, jota käytetään biopolttoaineena liikenteessä. Mädätysjäännöksestä valmistetaan ravinteikasta lannoitetta.

Haluan alkaa kompostoimaan, miten toimin?

Hanki ensin kompostori. Tee sen jälkeen kompostointi-ilmoitus jätelautakunnalle.

Olen rakentanut talon ja minulla ei ole biojäteastiaa, tuleeko se Perämeren Jätehuollolta?

Biojäteastian asiakkaat ostavat itse ja niitä on myytävänä rauta- ja maatalouskaupoissa sekä tavarataloissa.

Pitääkö biojäteastian olla ruskea?

Ruskea on biojäteastian suositusväri, mutta ei pakollinen. Väriltään biojäteastian voi olla minkä värinen tahansa.

Pitääkö biojäteastia merkitä jotenkin?

Kyllä. Valmiita biojätetarroja on saatavilla mm. Prismoista, Kemin K-raudasta, Vilmilän ekoasemalta, Hankkijalta, Jätekeskus Jäkälästä, Tornion Lakkapäältä, Tornion K-raudasta ja Tornion ja Kemin kaupungintaloilta.

Mitä saa laittaa biojäteastiaan?

Biojätteen lajitteluohjeet Lajitteluohjeet

Biojätteiden keräyksen vastuualueet 1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto OY:

 • tyhjentää biojäteastiat
 • hoitaa tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen
 • huolehtii pakollisten keräysalueiden asiakkaiden liittämisen keräysjärjestelmään
 • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

Kiinteistön omistaja/isännöitsijä:

BIOJÄTEASTIA:

 • hankkii kiinteistölle biojäteastian
 • huolehtii biojäteastian  kunnossapidosta ja hoidosta
 • huolehtii jätekatosten ja alueiden kunnossapidosta ja siisteydestä
 • huolehtii vapaaehtoisella keräysalueella olevan kiinteistönsä liittämisen keräysjärjestelmään

KOMPOSTOINTI:

Kiinteistön omistaja huolehtii:

 • että kompostorin tilavuus on riittävä syntyvälle biojätteelle myös talviaikana
 • biojäte kompostoituu
 • kompostori on asianmukaisessa kunnossa
 • biojätteelle on olemassa jälkikompostointipaikka (myös fermentoituneelle boskashijätteelle)
 • sijaintipaikka on jätehuoltomääräysten mukainen
 • kompostoinnista ei aiheudu haittaa taa vaaraa ympäristölle, terveydelle tai naapureille
 • kompostinnista tehdään ilmoitus viiden vuoden välein