Biojätteen keräys

Vastuu biojätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöillä siirtyy Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.5.2024.  Jatkossa näiden alueiden asuinkiinteistöt eivät itse valitse biojätteiden tyhjentäjää, vaan ne siirtyvät Perämeren Jätehuollon hoidettavaksi.

(Kemissä PMJH tyhjentää jo tällä hetkellä asuinkiinteistöjen biojätteet)

 

 

Omakotalot, paritalot ja alle viiden huoneiston asuinkiinteistöt

Biojäte tulee lajitella erikseen sekajätteeestä kaikilla vakituiseen asumiseen käytetyillä kiinteistöillä Kemin, Tornion ja Keminmaan jätelain mukaisilla taajama-aleuilla 1.5.2024 alkaen. Biojätetyhjennykset alkavat näillä alueilla 1.5.2024.  Lähetimme tammikuussa 2024 asiakaskirjeen kaikille keräysvelvoitteen piiriin kuuluville asuinkiinteistöille. Kirjeessä on asiakasnumerosi ja laskun numero, joita tarvitset biojäteastia/kompostointi-ilmoituksen tekemiseen sähköisesssä asiointipalvelussamme. Muilla alueilla suosittelemme biojätteen käsittelyyn kompostointia. 

Voit halutessasi tarkistaa kuuluuko kiinteistösi keräysalueelle, löydät keräysalueen tarkat kartat täältä:

 Biojätteen keräysalue

Lataa alta biojäteinfopaketti (pdf-tiedosto)

Biojäteinfo

 

Biojätteen käsittelyn vaihtoehdot

Lisäämme tyhjennysjärjestelmäämme kaikille keräysalueella sijaitseville asuinkiinteistöille oletuksena 140-litraisen biojäteastian (ellei kiinteistö ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta tai itse jo aiemmin liittynyt biojätteen tyhjennyksiin).  Tyhjennysväliksi merkitsemme omakotitaloille 4 viikkoa ja muille kiinteistöille kesäisin 2 viikkoa ja talvisin 4 viikkoa.

 1. Jos sinulle sopii biojätteen käsittelyyn yllä mainittu oletusastia ja tyhjennysväli, riittää kun ostat kiinteistöllesi 140-litraisen biojäteastian 1.5.2024 mennessä. Ostaessasi astiaa, tarkista ensin biojäteastiavaatimukset.

2. Jos haluat valita jonkun toisen vaihtoehdon, valitse seuraavista  ja toimi 28.2.2024 mennessä.

 

Vaihtoehto 1: Astiakoon tai tyhjennysvälin muuttaminen

Toimi näin: Ilmoita hankkimasi biojäteastian koko ja haluttu tyhjennysväli. Ilmoitus tehdään sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi

Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskun numeron. Löydät ne tammikuussa sinulle lähetettävästä asiakaskirjeestä.
Ostaessasi bioastiaa, tarkista ensin biojäteastiavaatimukset alta. 

Jos tarvitse opastusta sähköisen asiointipalvelun käyttöön, klikkaa: sähköinen asiointi-ohje

 

Vaihtoehto 2: Kompostori omalla pihalla

Toimi näin: Hanki ensin kompostori ja ilmoita sitten kompostoinnista jätelautakunnalle. Ilmoitus tehdään sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi
Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskun numeron. Löydät ne tammikuussa sinulle lähetettävästä asiakaskirjeestä. . Tarkasta kompostorivaatimukset alta.

 

Vaihtoehto 3: Yhteinen biojäteastia, kimppa-astia, naapureiden kanssa

Toimi näin: Ilmoita kimppa-astiasta asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai p. 040 710 7373. Ilmoita kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen tiedot, kimppa-astian koko, tyhjennysväli, kimppa-astian sijainti, kimpan vastuuhenkilö sekä tieto millä tavalla lasku jaetaan osakkaiden kesken.
Ostaessasi bioastiaa, tarkista ensin biojäteastiavaatimukset alta.

Kimppa-astia tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä biojätteen keräysastiaa. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, esim. naapurit, samassa tai vierekkäisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen biojäteastian käytöstä.  Biojäteastian tyhjennyslaskut voidaan lähettää yhteyshenkilölle tai lasku voidaan jakaa tasan kimppaosakkaiden kesken tai osakkaat voivat sopia keskenään prosenttiosuuksista, jotka yhteyshenkilö ilmoittaa.

 

Vaihtoehto 4: Kompostointi kimppakompostorilla naapureiden kanssa

Toimi näin:  Hanki ensin kompostori ja ilmoita sitten kimppakompostorista jätelautakuntaan kimppakompostointilomakkeella
Kimppakompostointi-ilmoitus
tai   jatelautakunta@tornio.fi tai 040 632 7686. Ilmoita kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen tiedot, kompostorin valmistaja, malli, tilavuus, käyttökuukausien määrä, kapasiteetin riittävyys pakkaskauden yli, kimppa-kompostorin sijainti ja kimpan vastuuhenkilö. Kimppakompostori tarkoittaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteistä biojätteen kompostoria.
Tarkasta kompostorivaatimukset alta. 

 

Vaihtoehto 5: Kompostori-bioastiayhdistelmä (komposti kesällä, astiakeräys talvella)

Toimi näin: Ilmoita hankkimasi biojäteastian koko ja haluttu tyhjennysväli sekä kuukaudet, jolloin biojäteastia on tyhjennettävä. Ilmoita myös hankkimasi kompostorin tiedot ja kuukaudet, jolloin kompostoit. Molemmat ilmoitukset tehdään sähköisen asioinnin kautta:

Sähköinen asiointi
Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa sähköiseen asiointiimme, tarvitset asiakasnumeron ja laskunnumeron. Löydät ne tammikuussa sinulle lähetettävästä asiakaskirjeestä . Tarkasta biojäteastia ja kompostorivaatimukset alta.

 

 

Biojäteastia/kompostorivaatimukset

 

Biojäteastia/kimppajäteastia

 • Asiakkaat hankkivat itse bioastian (voi olla myös syväkeräyssäiliö
 • Pinta-astiana käytetty biojäteastia saa olla tilavuudeltaan korkeintaan 120-240 litraa
 • Bioastian on oltava kannellinen, tartuntakahvoin ja pyörin varustettu jäteastia, joka soveltuu koneelliseen tyhjennykseen. Jäteastioiden tulee täyttä standadien SFS-EN 840-1 ja SFS-EN 840-2 vaatimukset. Astian minimitat ovat: leveys 445mm, syvyys 505 mm ja korkeus 937 mm. Tätä pienemmät astiat voivat pudota tyhjennyksen yhteydessä jäteautoon.
 • Jäteauton tulee päästä viiden metrin päähän jäteastiasta.
 • Merkitse astia tunnistettavasti biojätetarralla (saa esim. ekoasemilta).

Kompostori/kimppakompostori

 • Asiakas hankkii kompostorin itse.
 • Elintarvikejätettä voi kompostoida suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty eikä siitä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille.
 • Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös Bokashi-menetelmällä, jolloin jälkikäsittelyyn on oltava haittaeläimiltä suojattu astia.
 • Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on aina annettava ilmoitus Perämeren jätelautakunnalle ja se on uusittava aina viiden vuoden välein.
 • Ilmoituksesta on käytävä ilmi kompostorin malli, koko, rakenne ja tiiveys sekä kompostorin käyttökuukausien määrä ja kapasiteetin riittävyys pakkaskauden yli.

 

Biojätteiden laskutus ja  tyhjennyshinnat 1.1.2024 alkaen:

Pinta-astiat:
Jäteastia 120 l   5,28€/tyhjennyskerta
Jäteastia 140 l   5,50€/tyhjennyskerta
Jäteastia 240 l   7,38€/tyhjennyskerta

Nostoperusteiset astiat:
Nostoperusteinen astia 300 l    32,34€/tyhjenyskerta
Nostoperusteinen astia 800 l    40,77€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 1000 l   47,86€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 1300 l   52,92€/tyhjennyskerta
Nostoperusteinen astia 2000 l   64,73€/tyhjennyskerta

Biojätteiden tyhjennykset laskutetaan 3 kk:n välein (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu). Laskun lähettää Perämeren Jätehuolto Oy.

Biojätetyhjennyksistä laskutetaan kaikkia keräysvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä, myös siinä tapauksessa, että kiinteistöltä ei löydy velvoitteen mukaista biojäteastiaa. (Kompostoivat ja kompostointi-ilmoituksen tehneitä kiinteistöjä ei laskuteta). Astiattomilta kiinteistöiltä laskutetaan jätetaksan mukainen biojätteen kuljetuksen osuus.  

 

Yhteydenotot laskuihin liittyvissä asioissa

Laskuun sisältöön liittyvät ongelmat, (esim. osoitteen muutokset, asiakastietomuutokset, virheet tehdyissä tyhjennyksissä jne.): asiakaspalvelu@pmjh.fi tai p. 040 710 7373
arkisin 9.00 – 15.30

Laskun maksamiseen liittyvissä asioissa (esim. eräpäivän muutos tai maksusuunnitelman teko) : Ropo Capital 09 4246 1347 tai asiakaspalvelu@ropocapital.fi
ma – pe 8.00 – 20.00 ja la klo 10.00 – 15.00

 

Perämeren jätelautakunnan jätetaksa 1.2.2024 alkaen:

Jätetaksa

 

Kiinteistöjen biojätteen keräysvelvoite 1.5.2024 alkaen

OMAKOTITALOT, PARITALOT JA  MUUT ALLE VIIDEN HUONEISTON KIINTEISTÖT 1.5.2024 ALKAEN

Kemin, Tornion ja Keminmaan taajama-aluiden asuinkiinteistöillä oltava:

 • Sekajäteastia
 • Biojäteastia tai kompostori

Biojäteastiat tyhjentää 1.5.2024 alkaen Perämeren Jätehuolto Oy.  Sekajäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat itse muissa kunnissa paitsi Kemissä, jossa Perämeren Jätehuolto Oy hoitaa tyhjennyksen.

 

Ylitornion ja Tervolan alueella asuinkiinteistöillä on oltava:

 • Sekajäteastia

Kompostointia suositellaan!

 

Pientalojen biojätteiden pakollisen keräysalueen kartat löytyvät:

Pakollinen biojätteen keräysalue

VÄHINTÄÄN VIIDEN HUONEISTON KIINTEISTÖT 1.5.2024 ALKAEN

Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-aluiden asuinkiinteistöillä oltava:

 • Sekajäteastia
 • Biojäteastia  tai kompostori
 • Pienmetalliastia
 • Lasipakkausastia
 • Kartonkipakkausastia
 • Muovipakkausastia
 • Paperijäteastia

Biojäteastiat ja pakkausjäteastiat tyhjentää 1.5.2024 alkaen Perämeren Jätehuolto Oy. Sekajäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat itse muissa kunnissa paitsi Kemissä, jossa Perämeren Jätehuolto Oy hoitaa tyhjennyksen. Paperijäteastian tyhjennyksen kiinteistöt valitsevat kaikissa kunnissa itse.

Taloyhtiöiden biojätteiden pakollisen keräysalueen kartat löytyvät:

Pakollinen biojätteen keräysalue

 

Vapaaehtoinen biojätekeräys

Vapaaehtoiseen biojätteiden keräykseen voivat osallistua asuinkiinteistöt eli omakotitalot, paritalot ja alle viiden huoneiston taloyhtiöt, jotka sijaitsevat biojätteiden vapaaehtoisella keräysalueella.

Perämeren Jätehuolto Oy tyhjentää 1.5.2024 alkaen myös vapaaehtoisesti biojätekeräykseen liittyvien asuinkiinteistöjen biojätteet.

 

Haluatko liittyä vapaaehtoiseen biojätekeräykseen?

Tarkista ensin kuuluuko asuinkiinteistösi biojätteiden vapaaehtoiseen keräysalueeseen. Biojätteiden vapaaehtoisen keräysalueen kartat löytyvät:

Vapaaehtoinen biojätteen keräysalue

Jos kiinteistö kuuluu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Hanki kiinteistöllesi jäteastia biojätteelle
 • Liitä asuinkiinteistösi keräykseen sähköpostilla: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai puhelimella: 040 710 7373

 

Jos kiinteistö ei kuulu vapaaehtoiseen keräysalueeseen:

 • Kysy alueen jätteenkuljetusyrityksiltä onko heillä tarjota biojätteiden keräyspalvelua
 • Jos palvelua ei ole tarjolla, kompostoi biojätteet tai laita ne sekajäteastiaan

 

Biojätteiden keräyksen vastuualueet 1.5.2024 alkaen

Perämeren Jätehuolto OY:

 • tyhjentää biojäteastiat
 • hoitaa tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen
 • huolehtii pakollisten keräysalueiden asiakkaiden liittämisen keräysjärjestelmään
 • kilpailuttaa tyhjennysurakoitsijat

Kiinteistön omistaja/isännöitsijä:

BIOJÄTEASTIA:

 • hankkii kiinteistölle biojäteastian
 • huolehtii biojäteastian  kunnossapidosta ja hoidosta
 • huolehtii jätekatosten ja alueiden kunnossapidosta ja siisteydestä
 • huolehtii vapaaehtoisella keräysalueella olevan kiinteistönsä liittämisen keräysjärjestelmään

KOMPOSTOINTI:

Kiinteistön omistaja huolehtii:

 • että kompostorin tilavuus on riittävä syntyvälle biojätteelle myös talviaikana
 • biojäte kompostoituu
 • kompostori on asianmukaisessa kunnossa
 • biojätteelle on olemassa jälkikompostointipaikka (myös fermentoituneelle boskashijätteelle)
 • sijaintipaikka on jätehuoltomääräysten mukainen
 • kompostoinnista ei aiheudu haittaa taa vaaraa ympäristölle, terveydelle tai naapureille
 • kompostinnista tehdään ilmoitus viiden vuoden välein

 

Jäteastiatyypit ja kompostorit

BIOJÄTEASTIAT

Biojäteastioina voidaan käyttää  ainoastaan koneelliseen kuormaukseen soveltuvia käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastoita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun tai kannellisia maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä. Pintaastioiden tulee täyttää standardien SFS-EN 840-1 ja SFS-EN 840-2 vaatimukset. Astian minimitat ovat: leveys 445mm, syvyys 505 mm ja korkeus 937 mm. Tätä pienemmät astiat voivat pudota tyhjennyksen yhteydessä jäteautoon.

Biojätteen keräykseen käytetty käsin siirrettävän pinta-astian suurin sallittu koko on 240 litraa.

Kiinteistön omistajan/isännöitsijän on huolehdittava, että biojäteastia on merkitty asianmukaisesti.

KOMPOSTORI

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös bokashi-menetelmällä. Fermentoitunut jäte on jälkikompostoitava joko kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa suljetussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu.

Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä kaikille syntyville biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen komposotoitumisessa. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.

Biojäteastioiden tyhjennysvälit

Biojäte, jos kiinteistöllä on 1 huoneisto

Pisin tyhjennysväli 4 viikkoa

Biojäte, jos kiinteistöllä on yli 1 huoneistoa

Pisin tyhjennysväli kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Yhteisastioiden käyttö

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen biojäteastian tai kompostorin käytöstä.

Yhteisastioiden käytöstä ja käytössä tapahtuvista muutoksista ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalle.

Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot astian sijainnista, koosta ja tyhjennysvälistä sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä.

Kompostoinnista on annetava kompostointi-ilmoitus aina viiden vuoden välein ja ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, tiedot kompostorin sijainnista, mallista, koosta, kompostointikuukausista sekä tiedot yhteiskompostoria käyttävistä kiinteistöistä.

Biojätteen käsittelyn voi hoitaa myös kompostoinnin ja biojätekeräyksen yhdistelmällä. Jos talvinen kompostointi on haastavaa tai kompostorin tilavuus ei riitä, voi biojätteen käsitellä kesäkuukausina kompostorissa ja syksyn tullen käynnistää biojäteastian tyhjennykset.