Jätehuoltomääräykset ja viranomaisasiat

Perämeren Jätehuollon toimialueella on käytössä jätehuoltomääräykset, joissa määritellään mm. kiinteistöjen jäteastioiden maksimityhjennysvälit, erilleen lajiteltavat jätteet jne.

Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

Jätelaki toimii jätehuollon perustana. Jätehuoltomäärykset ovat varsinaista jätelakia selkeyttäviä ja täydentäviä määräyksiä, jotka ovat luonteeltaan sitovia. Määräyksissä kerrotaan muun muassa jätteen keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista, jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta, jätteen kuljetuksesta jne.

Lajitteluvelvollisuus

Kotitalouksilla on jätteiden lajitteluvelvollisuus. Sekajätteestä on eroteltava hyötyjätteet (paperi, kartonkipakkaus, muovipakkaus, lasipakkaus, pienmetalli), vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, tekstiilijätteet ja kaatopaikkajätteet.

Omakotitalot, paritalot, ja alle viiden huoneiston taloyhtiöt

Kemi, Tornio, Keminmaa:
Kiinteistöillä on oltava sekajäteastia.
1.5.2024 alkaen taajama-alueen kiinteistöillä on oltava myös biojätteen erilliskeräysastia tai kompostoitava kiinteistöllä syntyvät biojätteet.
Muut jätteet asukkaat toimittavat itse ekopisteisiin (paperi, kartonkipakkaus, lasipakkaus, muovipakkaus, pienmetalli) ja ekoasemille (vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, poistotekstiilit, kaatopaikkajätteet)

Tervola ja Ylitornio:
Kiinteistöllä oltava sekajäteastia. Kompostointia suositellaan.
Muut jätteet asukkaat toimittavat itse ekopisteisiin (paperi, kartonkipakkaus, lasipakkaus, muovipakkaus, pienmetalli) ja ekoasemille (vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, poistotekstiilit, kaatopaikkajätteet)

 

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöt

Kemi, Tornio, Keminmaa:
Kiinteistöillä on oltava astiat seuraaville jätteille: sekajäte, biojäte, kartonkipakkaus,  lasipakkaus, pienmetalli, paperi.
1.10.2023 alkaen kiinteistöillä on oltava edellisten lisäksi jäteastia myös pakkausmuoville.
Muut jätteet asukkaat toimittavat itse ekoasemille (vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, poistotekstiilit, kaatopaikkajätteet)

Tervola ja Ylitornio:
Kiinteistöllä oltava sekajäteastia.
1.10.2023 alkaen kiinteistöllä on oltava jäteastiat seuraaville jätteille: sekajäte, kartonkipakkaus, lasipakkaus, muovipakkaus, pienmetalli, paperi.
1.5.2024 alkaen kiinteistöllä on oltava edellisten lisäksi jäteastia myös biojätteille.
Muut jätteet asukkaat toimittavat itse ekoasemille (vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, poistotekstiilit, kaatopaikkajätteet)

 

Tyhjennysväleistä, jäteastioiden sijoitteluista ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista lisää tietoa jätehuoltomääryksissä.

 

Jätehuoltomääräykset 2024

 

Heräsikö kysyttävää?

Neuvontamme palvelee sinua jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä

puh. 0400 777 401

Kompostointi-ilmoitus

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Kompostointi-ilmoitus on uusittava aina viiden vuoden välein.

Uudet kompostoijat antavat ilmoituksen sitten kun aloittavat kompostoinnin.

Kompostoinnista ilmotetaan sähköisellä asiointilomakkeella:

Kompostointi-ilmoitus

Rekisteröityessä käyttäjäksi tarvitset asiakasnumerosi ja laskunnumeron. Ne löydät helpoiten syksyllä tulleesta jätehuollon perusmaksulaskusta.

Lisätietoja: jätelautakunta 040 632 7686 tai jatelautakunta@tornio.fi

Lomakkeet jätehuoltoilmoitukseen

Linkit jätelautakunnan sähköisiin lomakkeisiin. Lomakkeilla ilmoittavat jäteasioista Kemin, Keminmaan, Tornion, Ylitornion ja Tervolan kuntien asukkaat.

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta

Kompostointi-ilmoitus

Kimppakompostointi-ilmoitus

Jätehuollon perustietojen ilmoitus

Jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen