Jätehuoltomääräykset ja viranomaisasiat

Perämeren Jätehuollon toimialueella on käytössä jätehuoltomääräykset, joissa määritellään mm. kiinteistöjen jäteastioiden maksimityhjennysvälit, erilleen lajiteltavat jätteet jne.

Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

Jätelaki toimii jätehuollon perustana. Jätehuoltomäärykset ovat varsinaista jätelakia selkeyttäviä ja täydentäviä määräyksiä, jotka ovat luonteeltaan sitovia. Määräyksissä kerrotaan muun muassa jätteen keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista, jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta, jätteen kuljetuksesta jne.

Lajitteluvelvollisuus

Kotitalouksilla on jätteiden lajitteluvelvollisuus. Poltettavasta jätteestä on eroteltava hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja kaatopaikkajätteet. Jätteiden lajittelu on tärkeää, jotta jätteistä saatava materiaali saataisiin hyötykäyttöön. Lisäksi jätteet lajittelemalla saadaan vähennettyä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Suuri osa jätteistä vastaanotetaan ilmaiseksi, joten lajittelu tuo myös säästöä kotitalouden jätemaksuihin.

Tyhjennysvälit

Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään kahden viikon välein, talvisin (1.9.-31.5.) neljän viikon välein. Jäteastian tyhjennysväliä voi pidentää kesäisin neljään viikkoon ja talvella kahdeksaan viikkoon, jos kiinteistön asukkaat kompostoivat kaikki biojätteensä. Haja-asutusalueella sijaitsevat korkeintaan kahden henkilön taloudet, joiden jäteastia ei sisällä biojätettä, voivat tyhjentää jäteastian talviaikana (1.9. – 31.5.) enintään 12 viikon välein. Kompostin käytöstä ja pidennetystä tyhjennysvälistä tulee ilmoittaa jätehuoltoilmoituksella Jätelautakunnan jäteasiamiehelle.

Lataa tästä määräykset kokonaisuudessaan

Heräsikö kysyttävää?

Neuvontamme palvelee sinua kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä

puh. 0400 777 401

Lomakkeet jätehuoltoilmoitukseen