Yrityshinnasto

Kunnallisena jäteyhtiönä Jäkälä tarjoaa jätehuoltopalveluja myös Lounais-Lapin alueen yrityksille. Kun yksityistä palveluntarjoajaa ei ole alueella, jätehuoltolaki mahdollistaa jätehuollon tarjoamisen ns. TSV-palveluna, eli kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluna.

Yritykset ekoasemilla

Yritykset voivat maksua vastaan kuljettaa jätteensä Perämeren Jätehuollon ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään. Meiltä onnistuu myös esimerkiksi vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Yritykset voivat itse vaikuttaa, kuinka paljon he tuottavat jätettä ja miten he järjestävät jätehuoltonsa. Hyvin järjestetty jätehuolto viestii asiakkaille yrityksen ympäristövastuullisuudesta ja lisää työympäristön viihtyisyyttä. Kiristyvät jätehuoltomääräykset ja tavoitteet kannustavat yrityksiä panostamaan jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

  • Jäteneuvojamme tulee mielellään opastamaan yritysten henkilökuntaa oikeaoppiseen lajitteluun.
  • Jätteenlajitteluohje menee pääsääntöisesti samalla tavalla kuin kuluttajilla.
  • Muista, että siirtoasiakirjat on laadittava vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteistä ja pilaantuneista maa-aineksista.

Hinnasto

Koodi
Tuote
Jätemaksu €/tonni
Jätevero €/tonni
ALV 0%
Alv 24%
Yhteensä €/tonni
10
Yhdyskuntajäte
101
Kaatopaikkajäte (pakkaava auto)
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
102
Kaatopaikkajäte (puristava kontti)
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
103
Kaatopaikkajäte (jätesäiliö)
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
104
Kaatopaikkajäte (vaihtolava)
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
141
Poltettava jäte (pakkaava auto)
119,30
0,00
119,30
28,63
147,93
142
Poltettava jäte (puristava kontti)
119,30
0,00
119,30
28,63
147,93
143
Poltettava jäte (jätesäiliö)
119,30
0,00
119,30
28,63
147,93
151
Lajiteltava yhdyskuntajäte
170,00
0,00
170,00
40,80
210,80
20
Rakennusjätteet
202
Kaatopaikkajäte rak.toiminnasta (vaihtolava)
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
251
Lajiteltava rakennusjäte
170
0,00
170,00
40,80
210,80
21
Maa- ja kiviaines
211
Huonolaatuinen maa- ja kiviaines
20,00
4,80
24,80
212
Kiviainesperäinen purkujäte (esim. tiili,asfaltti)
10,00
2,40
12,40
213
Puhdas maa- ja kiviaines
Maksuton
214
Öljyinen maa < 800 mg/kg
22,00
5,28
27,28
215
Öljyinen maa 800-1000 mg/kg
75,00
18,00
93,00
216
Öljyinen maa 1000-5000 mg/kg
154,00
36,96
190,96
217
Yli (Ø) 150 mm:n raudaton betonijäte
69,30
70,00
139,30
33,43
172,73
218
Enintään (≤Ø) 150 mm:n raudaton betonijäte
10,00
2,40
12,40
30
Erityisjätteet
301
Asbestijäte
154,00
36,96
190,96
302
Peitettävä teuras- ja eläinjäte
99,00
70,00
169,00
40,56
209,56
303
Riskijäte
99,00
70,00
169,00
40,56
209,56
304
Lentotuhka kuiva
75,00
70,00
145,00
34,80
179,80
305
Lentotuhka kasteltu
75,00
70,00
145,00
34,80
179,80
306
Kansainvälinen ruokajäte, luokka 1
109,26
70,00
179,26
43,02
222,28
307
Keraaminen kuitujäte
99,00
70,00
169,00
40,56
209,56
308
Arinatuhka
40,00
70,00
110,00
26,40
136,40
320
Muu heti peitettävä
99,00
70,00
169,00
40,56
209,56
40
Nestemäiset lietteet
401
Viemärien pesuliete
71,50
17,16
88,66
402
Rasvanerotuskaivoliete
71,50
17,16
88,66
403
Hiekanerotuskaivoliete
71,50
17,16
88,66
404
Lietetuhka
71,50
17,16
88,66
410
Muu nestemäinen liete
71,50
17,16
88,66
50
Hyötyjäte
501
Metalliromu
maksuton
516
Keräyslasi
maksuton
5023
Puujäte käsittelemätön, yritykset ja kotital.
maksuton
2024
Pintakäsitelty puu- ja levyjäte, yritykset ja kotitaloudet
35,00
8,40
43,40
504
Biojäte, kuntavastuullinen
86,00
20,64
106,64