Yrityshinnasto

Kunnallisena jäteyhtiönä Jäkälä tarjoaa jätehuoltopalveluja myös Lounais-Lapin alueen yrityksille. Kun yksityistä palveluntarjoajaa ei ole alueella, jätehuoltolaki mahdollistaa jätehuollon tarjoamisen ns. TSV-palveluna, eli kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluna.

Yritykset ekoasemilla

Yritykset voivat maksua vastaan kuljettaa jätteensä Perämeren Jätehuollon ekoasemille tai Jätekeskus Jäkälään. Meiltä onnistuu myös esimerkiksi vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Yritykset voivat itse vaikuttaa, kuinka paljon he tuottavat jätettä ja miten he järjestävät jätehuoltonsa. Hyvin järjestetty jätehuolto viestii asiakkaille yrityksen ympäristövastuullisuudesta ja lisää työympäristön viihtyisyyttä. Kiristyvät jätehuoltomääräykset ja tavoitteet kannustavat yrityksiä panostamaan jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

Siirtoasiakirjojen toimitusosoite:
siirtoasiakirja@pmjh.fi

  • Jäteneuvojamme tulee mielellään opastamaan yritysten henkilökuntaa oikeaoppiseen lajitteluun.
  • Jätteenlajitteluohje menee pääsääntöisesti samalla tavalla kuin kuluttajilla.
  • Muista, että siirtoasiakirjat on laadittava vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteistä ja pilaantuneista maa-aineksista.

Hinnasto 1.6.2024 alkaen

Koodi
Tuote
Jätemaksu €/tonni
Jätevero €/tonni
ALV 0%
Alv 24%
Yhteensä €/tonni
10
Yhdyskuntajäte
101-103
Kaatopaikkajäte
85,00
80,00
165,00
39,60
204,60
141-143
Sekajäte (kuntavastuullinen)
137,00
0,00
137,00
32,88
169,88
141-143
Sekajäte (yritys TSV)
137,00-167,00
0,00
137,00-167,70
32,88-40,25
169,88-207,95
151
Lajiteltava yhdyskuntajäte
189,90
0,00
189,90
45,58
235,48
20
Rakennusjätteet
202
Kaatopaikkajäte rak.toiminnasta (vaihtolava)
85,00
80,00
165,00
39,60
204,60
251
Lajiteltava rakennusjäte
189,00
0,00
189,00
45,58
235,48
21
Maa- ja kiviaines
211
Huonolaatuinen maa- ja kiviaines
20,00
4,80
24,80
212
Kiviainesperäinen purkujäte (esim. tiili,asfaltti)
10,00
2,40
12,40
213
Puhdas maa- ja kiviaines
Maksuton
214
Öljyinen maa < 800 mg/kg
22,00
5,28
27,28
215
Öljyinen maa 800-1000 mg/kg
75,00
18,00
93,00
216
Öljyinen maa 1000-5000 mg/kg
154,00
36,96
190,96
217
Yli (Ø) 150 mm:n raudaton betonijäte
85,00
80,00
165,00
39,60
204,60
218
Enintään (≤Ø) 150 mm:n raudaton betonijäte
10,00
2,40
12,40
30
Erityisjätteet
301
Asbestijäte
190,00
45,60
235,60
302
Peitettävä teuras- ja eläinjäte
109,00
80,00
189,00
45,36
234,36
303
Riskijäte
109,00
80,00
189,00
45,36
234,36
304-305
Lentotuhka
85,00
80,00
165,00
39,60
204,60
306
Kansainvälinen ruokajäte, luokka 1
109,00
80,00
189,00
45,36
234,36
307
Keraaminen kuitujäte
120,00
80,00
200,00
48,00
248,00
308
Arinatuhka
85,00
80,00
165,00
39,60
204,60
320
Muu heti peitettävä
109,00
80,00
189,00
45,36
234,36
40
Nestemäiset lietteet
401
Viemärien pesuliete
78,65
18,88
97,53
402
Rasvanerotuskaivoliete
78,65
18,88
97,53
403
Hiekanerotuskaivoliete
78,65
18,88
97,53
404
Lietetuhka
78,65
18,88
97,53
410
Muu nestemäinen liete
78,65
18,88
97,53
50
Hyötyjäte
501
Metalliromu
maksuton
5023
Puujäte käsittelemätön, yritykset ja kotital.
maksuton
2024
Pintakäsitelty puu- ja levyjäte, yritykset ja kotitaloudet
35,00
8,40
43,40
504
Biojäte, kuntavastuullinen
86,00
20,64
106,64
505
Biojäte, yritys TSV
60,00-125,00
14,40-30,00
74,40-155
507
Puutarhajäte, muut
20,00
4,80
24,80
80
Sähkölaitteet
Yritysten ja julkisyhteisöjen sähkölaitteet, ota yhteys: https://serty.fi/yrityksille/palautuspisteet-yrityksille/
Tietosuojapaperit
Tietosuojapapreiden hävitys ma 12 kg (n. 2 kauppapussillista)
15€ (sis alv.)
Vaaralliset jätteet
Maa- ja metsätalous, enintään 100 kg/vuosi
maksuton
1103
Kestopuu, yritykset ja yli 1m3 erät
310,50
74,52
385,02
1104
Jäteöljyt, vesipitoisuus <10%, enintään 400kg/tuontikerta
maksuton
1104
jäteöljy, vesipitoisuus >10%
20,00
4,80
24,80
1105
Yritykset ja julkisyhteisöt (muut vaaralliset jätteet)
yrityshinnasto
Palvelumaksut
Tyhjennyspalvelu/kerta ark. klo 7-17
30,00
7,20
37,20
Punnitusmaksu/kerta
14,75
3,54
18,29
Kompostimullan myynti
hlöauton peräkärrykuorma lastattuna
9,68 €/krm
2,32
12,00
lavakuormat, kuorma-autoon lastattuna
6,05€/m3
1,45
7,50