Yritysten jätehuolto

Perämeren Jätehuolto tarjoaa jätehuoltopalveluja kotitalouksien ja lomalaisten lisäksi Lounais-Lapin yrityksille, kun alueella ei ole yksityistä palveluntarjoajaa. Yritykset voivat itse vaikuttaa, kuinka paljon ne tuottavat jätettä ja miten ne järjestävät jätehuoltonsa.

TSV ja Materiaalitori

Perämeren Jätehuolto Oy käsittelee yritysjätettä kunnan toissijaisen vastuun (TSV) mukaisesti. Mikäli yrityksen jätteenkäsittely kustannukset ovat yli 2000 euroa vuodessa ja yritys haluaa käyttää kunnan jätehuoltoa, tulee hänen ilmoittaa jätteet www.materiaalitori.fi palveluun. Ilmoituksen tulee olla palvelussa 14 vuorokautta. Mikäli jätteelle ei löydy käsittelijää tai tarjous on kohtuuton, voi jätteenhaltija pyytää käsittelyä kunnan jätehuoltoyhtiöltä. Tällöin jätteen käsittelystä laaditaan erillinen TSV-sopimus.

Ohjeet tsv-sopimuksen tekemiseen: TSV-opas yrityksille2023

Lisätietoa palvelusta: www.materiaalitori.fi

Lisätietoa TSV-sopimuksesta: kimmo.ahola@pmjh.fi

Siirtoasiakirja

Tiettyjen jätelajien vastaanottamiseksi tarvitaan jätteentuojalta siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan voi toimittaa jätettä tuodessaan tai sähköpostiin: siirtoasiakirja@pmjh.fi

Siirtoasiakirja 2020

siirtoasiakirjan vaativat jätelajit

 

 

Kun olet tuomassa ensimmäistä kertaa jätettä (tai normaalista poikkeavaa jätettä) ota yhteyttä käyttöpäällikkö Kimmo Aholaan, sähköposti kimmo.ahola@pmjh.fi ja kerro viestissäsi asian käsittelyn nopeuttamiseksi seuraavat asiat:

 • Jätteen laatu, mahdollisimman tarkka kuvaus jätteestä.
 • Jätteen määrä, kertaluonteinen/jatkuva(arvio vuositasolla)
 • Mihin aiemmin toimitettu
 • Mahdolliset analyysit ja lisätiedot jätteestä

Yritysten jätehuollon järjestäminen

Hyvin järjestetty jätehuolto viestii asiakkaille yrityksen ympäristövastuullisuudesta ja lisää työympäristön viihtyisyyttä. Mitä kalliimmaksi jätteiden käsittely tulee, sitä kannattavampaa yrityksen on panostaa jätemäärien vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

Jäteneuvojamme tulee mielellään opastamaan yritysten henkilökuntaa oikeaoppiseen lajitteluun. Jäteneuvojan voit tilata numerosta p. 0400 777 401.

 • Laita jätemäärien ja -kustannusten seuranta kuntoon. Raportoi.
 • Kaupan jätteestä 60–70% on pakkausjätettä. Palautettavat pakkaukset tehostavat työtä, kun pakkausjätteen käsittely vähenee.
 • Kauppa voi tuote- ja palvelutarjonnallaan auttaa myös asiakkaita vähentämään jätettä ja jätteen haitallisuutta. Helppo tapa tarjota asiakkaille mahdollisuuksia kestävään kuluttamiseen on ottaa valikoimaan ympäristömerkeillä tai –luokituksilla merkittyjä tuotteita. Suosi kotimaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita.

Vinkkejä jätehuollon järjestämiseen

Uudelleen käytettävät pakkaukset kiertoon

 • Suosi uudelleen käyttöön palautuvia rullakoita, lavoja ja laatikoita aina kun se on mahdollista.
 • Tarjoa tyhjiä pahvi- ja muovilaatikoita asiakkaiden käyttöön. Ne käyvät ostosten pakkaamiseen, muuttolaatikoiksi ja säilytysrasioiksi.

Vähennä elintarvikejätettä suunnittelulla

 • Vanhenemaan pääsevien tuotteiden määrä minimoidaan menekin seurantaa kehittämällä.
 • Aktiivisella vanhenevien tuotteiden alehinnoittelulla voi vähentää ruokahävikin määrää merkittävästi.
 • Yksi vaihtoehto on lahjoittaa myymättä jääneitä tuotteita ruoka-apu-toimintaan.

Ohjaa asiakkaita kestävään kuluttamiseen

 • Lisää ympäristöä säästävien tuotteiden osuutta valikoimissa. Laita ympäristöinformaatio näkyvästi esille.
 • Luo kysyntää uusiotuotteille ja lisää niitä tuotevalikoimaan. Kouluta koko henkilökunta tunnistamaan ympäristömerkinnät ja tietämään niiden keskeinen sisältö.
 • Nimeä ympäristövastuuhenkilö.

Lisää innovatiivisia ratkaisuja

 • Turhaa pakkausjätettä voidaan välttää tarjoamalla pakkaamattomia tuotteita, asiakkaiden tarpeita vastaavia pakkauskokoja sekä vaihtoehtoisia tapoja pakata ja kuljettaa tuotteita kaupasta kotiin.