Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteesta käy ilmi tietosuoja-asetuksen vaatimat tiedot Perämeren Jätehuollon ylläpitämistä henkilötietorekistereistä.

Tietosuojaseloste