Kodin jätehuolto

Kaikkien kiinteistöjen (niin vakituisen asumisen kuin vapaa-ajan asuntojen) tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa, että jokaisella kiinteistöllä on poltettavan jätteen astia, jonka jätteenkuljettaja tyhjentää säännöllisin tyhjennysvälein. Kotitalouksilla on myös lajitteluvelvollisuus.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Kemi

Kemissä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jonka hoitaa Perämeren Jätehuolto. Jätekuljetusten kilpailutus tapahtuu  jäteyhtiön kautta, niin että kuljetuspalvelut saadaan järjestettyä kunnan asukkaille. Kemin poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetusta hoitaa Urbaser Oy, kun taas asiakaspalvelusta ja laskutuksesta vastaa Perämeren Jätehuolto.

Kemin astiahinnat 1.1.2021

  • Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9.00-15.30. Yhteystiedot: puh 040 710 7373 tai  asiakaspalvelu@pmjh.fi
  • Kemin jätekuljetuksen laskutus: puh. 09 4246 1347  avoinna ma – pe klo 8.00 – 20.00 ja la klo 10.00 – 15.00
  • Jätteenkuljetukseen soveltumattoman poltettavan- ja kaato- paikkajätteen sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin.
  • Kauppojen pihalla sijaitseville ekopisteille viedään paperi, pakkauslasi, kartonki, metalli ja muovipakkaukset ellei kiinteistöllä ole näille omaa astiaa.  Joillekin ekopisteille voi viedä myös käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä.
  • Ekoasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, hyötyjätettä (puujäte, puutarhajäte, metalli, pahvi), poltettavaa jätettä ja kaatopaikkajätettä.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään hankkimalla kiinteistölle koneelliseen tyhjennykseen sopiva jäteastia ja tekemällä jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltoon voi liittyä myös useamman naapurikiinteistön yhteisastialla, jonka käytöstä on aina ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle ja tehtävä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksiltä.

 

 

  • Tee jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
  • Jätteenkuljetukseen soveltumattoman poltettavan- ja kaatopaikkajätteen sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin.
  • Kauppojen pihalla sijaitseville ekopisteille viedään paperi, pakkauslasi, kartonki, metalli ja muovipakkaukset ellei kiinteistöllä ole näille omaa astiaa.  Joillekin ekopisteille voi viedä myös käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä.
  • Ekoasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, hyötyjätettä (puujäte, puutarhajäte, metalli, pahvi), poltettavaa jätettä ja kaatopaikkajätettä.

Muuta kodin jätehuoltoon liittyvää

Jätteiden lajitteluvelvollisuus

Lisäksi kotitalouksilla on jätteiden lajitteluvelvollisuus. Poltettavasta jätteestä on eroteltava hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja kaatopaikkajätteet ja toimitettava ne ekopisteille tai ekoasemille.  Kemin, Keminmaan ja Tornion keskustaajama-alueilla paperijäte, kartonkijäte, biojäte, metallijäte ja lasipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, jos kiinteistöllä on vähintään neljän huoneistoa.
Jäteneuvonta-sivulta löytyy tietoa lajittelusta.

Tuo jätettä ilmaiseksi ekoasemalle

Asiakaskortilla kotitaloudet voivat tuoda vakituisesta asunnosta vuodessa neljä ja vapaa-ajan asunnosta kaksi peräkärryllistä (n. 2 m³ / kerta) jätettä veloituksetta ekoasemalle. Hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet otetaan aina vastaan maksutta.