Kodin jätehuolto

Kaikkien kiinteistöjen (niin vakituisen asumisen kuin vapaa-ajan asuntojen) tulee kuulua järjestettyyn sekajätteenkuljetukseen. Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa, että jokaisella kiinteistöllä on sekajätteen astia, jonka jätteenkuljettaja tyhjentää säännöllisin tyhjennysvälein. Kotitalouksilla on myös lajitteluvelvollisuus.

Järjestettyyn sekajätteenkuljetukseen liittyminen

Kemi

Kemissä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Perämeren Jätehuolto kilpailuttaa säännöllisin väliajoin kuljetusurakoitsijan, joka jätteet tyhjentää.

Jätetaksa

  • Jätekuljetusten asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9.00-15.30. Yhteystiedot: puh 040 710 7373 tai  asiakaspalvelu@pmjh.fi
  • Kemin jätekuljetuksen laskutus: puh. 040 710 7373  avoinna ma – pe klo 8.00 – 20.00 ja la klo 10.00 – 15.00
  • Jätteenkuljetukseen soveltumattoman seka- ja kaatopaikkajätteen sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin.
  • Kauppojen pihalla sijaitseville ekopisteille viedään paperi, pakkauslasi, kartonki, metalli ja muovipakkaukset ellei kiinteistöllä ole näille omaa astiaa.  Joillekin ekopisteille voi viedä myös käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä.
  • Ekoasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, hyötyjätettä (puujäte, puutarhajäte, metalli, pahvi), sekajätettä ja kaatopaikkajätettä.

Järjestettyyn sekajätteenkuljetukseen liittyminen

Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään hankkimalla kiinteistölle koneelliseen tyhjennykseen sopiva jäteastia ja tekemällä jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltoon voi liittyä myös useamman naapurikiinteistön yhteisastialla, jonka käytöstä on aina ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle ja tehtävä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksiltä.

 

 

  • Tee jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
  • Jätteenkuljetukseen soveltumattoman seka- ja kaatopaikkajätteen sekä hyödynnettävät jätteet kiinteistönhaltija toimittaa itse vastaanottopisteisiin.
  • Kauppojen pihalla sijaitseville ekopisteille viedään paperi, pakkauslasi, kartonki, metalli ja muovipakkaukset ellei kiinteistöllä ole näille omaa astiaa.  Joillekin ekopisteille voi viedä myös käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä.
  • Ekoasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, hyötyjätettä (puujäte, puutarhajäte, metalli, pahvi), sekajätettä ja kaatopaikkajätettä.

Muuta kodin jätehuoltoon liittyvää

Jätteiden lajitteluvelvollisuus

Lisäksi kotitalouksilla on jätteiden lajitteluvelvollisuus. Sekajätteestä on eroteltava hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja kaatopaikkajätteet ja toimitettava ne ekopisteille tai ekoasemille.
Taajama-alueilla  paperi, biojäte, pienmetalli, lasi-, kartonki- ja muovipakkausjäte  on lajiteltava  omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, jos kiinteistöllä on vähintään viisi huoneistoa.
Jäteneuvonta-sivulta löytyy tietoa lajittelusta.

Tuo jätettä ilmaiseksi ekoasemalle

Asiakaskortilla kotitaloudet voivat tuoda vakituisesta asunnosta vuodessa neljä ja vapaa-ajan asunnosta kaksi peräkärryllistä (n. 2 m³ / kerta) jätettä veloituksetta ekoasemalle. Hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet otetaan aina vastaan maksutta.