Kodin jätehuolto

Kaikkien kiinteistöjen (niin vakituisen asumisen kuin vapaa-ajan asuntojen) tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa, että jokaisella kiinteistöllä on poltettavan jätteen astia, jonka jätteenkuljettaja tyhjentää säännöllisin tyhjennysvälein. Kotitalouksilla on myös lajitteluvelvollisuus.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään hankkimalla kiinteistölle koneelliseen tyhjennykseen sopiva jäteastia ja tekemällä jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltoon voi liittyä myös useamman naapurikiinteistön yhteisastialla, jonka käytöstä on aina ilmoitettava jätteenkuljetusyritykselle ja tehtävä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksiltä.

  • Tee jätteenkuljetussopimus omalla asuinalueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
  • Kauppojen pihalla sijaitseville ekopisteille viedään paperi, pakkauslasi, kartonki, metalli ja muovipakkaukset.  Joillekin ekopisteille voi viedä myös käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä.
  • Ekoasemilla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, hyötyjätettä (puujäte, puutarhajäte, metalli, pahvi), poltettavaa jätettä ja kaatopaikkajätettä.

Jätteiden lajitteluvelvollisuus

Lisäksi kotitalouksilla on jätteiden lajitteluvelvollisuus. Poltettavasta jätteestä on eroteltava hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja kaatopaikkajätteet ja toimitettava ne ekopisteille tai ekoasemille.  Kemin, Keminmaan ja Tornion keskustaajama-alueilla paperijäte, kartonkijäte, biojäte, metallijäte ja lasipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, jos kiinteistöllä on vähintään neljän huoneistoa.
Jäteneuvonta-sivulta löytyy tietoa lajittelusta.

Tuo jätettä ilmaiseksi ekoasemalle

Asiakaskortilla kotitaloudet voivat tuoda vakituisesta asunnosta vuodessa neljä ja vapaa-ajan asunnosta kaksi peräkärryllistä (n. 2 m³ / kerta) jätettä veloituksetta ekoasemalle. Hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet otetaan aina vastaan maksutta.