Perämeren jätelautakunta

Perämeren jätelautakunta toimii jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävissä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa. Lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa.

Lautakunta vastaa ja päättää jätelain (1072/1993) toimeenpanoon liittyvistä, kunnalle kuuluvista viranomaisasioista, jotka ovat seuraavia:
  1. 7. §:n 4. mom:n mukaiset päätökset mihin keräyspaikkaan jätteet on vietävä.
  2. 10. §:n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta.
  3. 13. §:n mukaiset päätökset jätteiden hyötykäytöstä ja käsittelystä.
  4. 17. §:n mukaiset päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. Ei kuitenkaan, mitä tulee 1. mom:n 3. kohdassa mainittuun valvontaan. Jätelain mukaisesti valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
  5. 30. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä.
  6. 30. §:n mukaiset päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta.
  7. 32. §:n mukaiset päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista.
  8. 33. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta.
  9. 41. §:n mukaisesti päättää tietojen antamisesta omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten.

Ympäristönsuojeluviranomaiset

Jätelain mukaisesti valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat mm. jätelain noudattamista, ympäristön roskaamiseen liittyviä asioita jne.

Yhteystiedot