Perämeren jätelautakunta

Perämeren jätelautakunta toimii jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävissä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa. Lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa.

Lautakunta vastaa ja päättää jätelain (1072/1993) toimeenpanoon liittyvistä, kunnalle kuuluvista viranomaisasioista, jotka ovat seuraavia:
  1. 7. §:n 4. mom:n mukaiset päätökset mihin keräyspaikkaan jätteet on vietävä.
  2. 10. §:n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta.
  3. 13. §:n mukaiset päätökset jätteiden hyötykäytöstä ja käsittelystä.
  4. 17. §:n mukaiset päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. Ei kuitenkaan, mitä tulee 1. mom:n 3. kohdassa mainittuun valvontaan. Jätelain mukaisesti valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
  5. 30. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä.
  6. 30. §:n mukaiset päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta.
  7. 32. §:n mukaiset päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista.
  8. 33. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta.
  9. 41. §:n mukaisesti päättää tietojen antamisesta omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten.

Heräsikö kysyttävää?

Jätelautakunnan jäteasiamies

Minna Karhunen
maanantaisin ja tiistaisin
p. 040 6697748
minna.karhunen@tornio.fi

Ympäristönsuojeluviranomaiset

Jätelain mukaisesti valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat mm. jätelain noudattamista, ympäristön roskaamiseen liittyviä asioita jne.

Yhteystiedot