Vieraslajit

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on siis ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt.

Haitallisten vieraslajien torjunta

Haitallinen vieraslaji

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

Vieraslajien tunnistaminen

Pohjoisen Suomen yleisimpiä haitallisia vieraslajeja ovat komealupiini, jättipalsami ja kurtturuusu.
Alla olevisti linkeistä voit ladata tulostettavat lajikohtaiset esitteet.
Lisää tunnistusohjeita löydät  vieraslaji-sivustolta. www.vieraslaji.fi 

Vieraslajien torjunta ja hävittäminen

Helpoin ja kustannustehokkain keino haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi ja haittojen vähentämiseksi on ennakointi ja ennaltaehkäisy.
Haitallisten vieraslajien torjunnassa keskeistä on, että haitallisen vieraslajin esiintyminen havaitaan mahdollisimman varhain, ennen kuin se on ehtinyt levitä laajalle alueelle.
Kasvien mekaanista torjuntaa voi toteuttaa kitkemällä, kasvuston näännyttämisellä, kukintojen katkaisemisella ja juurakoiden kaivamisella  sekä kasvuston peittämisellä katemuovilla. Kemiallisessa torjunnassa haitalliset kasvit, kasvitaudit tai tuholaiset pyritään hävittämään kemiallisten torjunta-aineiden avulla.
Torjuntakeinoista lisää:
Pienet määrät vieraskasvijätettä pakataan jätesäkkeihin ja säkit suljetaan tiiviisti.  Säkit toimitetaan ekosasemalle sekajätteenä, jossa kuntalaisten vieraskasvilajijätteet otetaan vastaan veloituksetta.
Laajempien esiintymien kohdalla suositellaan kasvuston peittämistä sen sijaintipaikalla.